Husstandsvindmølle

Før du opsætter en husstandsvindmølle på din ejendom, skal kommunen meddele landzonetilladelse samt godkendelse efter bygningsreglementet.

Du skal have tilladelse efter planloven til opsætning af husstandsvindmølle. Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og der er en klagefrist på 4 uger fra tilladelsen er offentliggjort.

Landzonetilladelsen er først gældende, når klagefristen er udløbet. Hvis tilladelsen bliver påklaget, er den kun gældende, hvis Natur- og Miljøklagenævnet fastholder kommunens tilladelse.

Hvis du får afslag på landzonetilladelse, har du også en klagefrist på 4 uger.

Det vil være et vilkår i landzonetilladelsen, at du skal nedtages og fjerne møllen senest 1 år efter ophør af el-produktion. Dette vilkår tinglyser vi på ejendommen for ejers regning, når tilladelsen er gældende.

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail