Skolebørn med Smiley face

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos PPR

Hvad er PPR?

PPR er en tværfaglig afdeling som yder pædagogisk psykologisk rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har fokus på børn og unges trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder tæt sammen med pædagoger og lærere i dagtilbud og skoler, samt familier og netværk.  

PPR har til formål at understøtte gode børnefællesskaber og læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud. Vi har fokus på, at samarbejde så tæt på barnets daglige miljø som muligt således, at dit barn får de bedst mulige betingelser for at udvikle sit potentiale. Dette betyder for langt de fleste børn, at samarbejdet finder sted ude i børnenes dagtilbud eller skole.  

Hvem er vi?

PPR hører under fagcenter for Børn, Unge og Familier.

Vi er en selvstændig afdeling med en tværfaglig medarbejdergruppe som består af en PPR-leder, psykologer, tale-hørekonsulenter, ressourcekonsulenter samt administrative medarbejdere.

Vores faggrupper

Hvordan arbejder vi?

I PPR arbejder vi med: 

  • Observationer i dagtilbud og skole
  • Samarbejde med pædagoger og lærere
  • Træning og undervisning af børn og forældre
  • Netværksmøder med forældre, skole og andre fagpersoner
  • Hjælp til udarbejdelse af handleplaner og særlige indsatser  
  • Supervision af fagpersoner
  • Undersøgelser af børn 
  • Udarbejdelse af PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) 
  • Henvisning til fx børnepsykiatrisk afdeling 

Særlige tilbud

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

En gang årligt holder vi visitation og revisitation til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Kun i tilfælde af fx tilflytning til kommunen, foretages der visitation udenfor det årlige centrale visitationsmøde.

Visitation og revisitation

Specialefterskole

I kommunen er det muligt at søge om tilskud til ophold på specialefterskole.
Ansøgning om tilskud til ophold skal ske i samarbejde med skole og PPR psykolog, som også skal udarbejde en PPV.

Kriterierne for at få tilskud er, at den unge har omfattende udfordringer og har modtaget specialundervisning i løbet af sin skoletid.

Ansøgning og vejledning til specialefterskole

Anbragte børn

Det er PPR afdelingen der varetager skoleplacering af børn og unge anbragt fra andre kommuner.

Hvis du som sagsbehandler i anden kommune ønsker en skoleplacering af et anbragt barn/ung, skal du rette henvendelse til vores administration inden anbringelsen finder sted, så vi sikrer gensidig enighed om skoletilbuddet.

Det er vigtigt, at der medsendes relevante sagsakter som PPV, skoleudtalelse og evt. erklæring fra f.eks. Børne- og ungdomspsykiatrisk Klink.

PPR kan pege på skoleplacering og dagbehandlingstilbud både i og udenfor Kommunen.

 

Sådan kontakter du PPR

Oplever du, at dit barn ikke trives i klassens faglige og sociale aktiviteter, kan du kontakte klasselæreren, og sammen kan I vurderer om det er en god idé at inddrage PPR.

Du er som forælder altid velkommen til at kontakte PPR. Hvis du ikke ved hvem i PPR du skal kontakte, kan du henvende dig til kommunes hovednummer 59 66 66 66 eller kontakte PPRs administration. Du kan også finde flere oplysninger om vores medarbejdere via nedenstående link.

Sender du personfølsomme oplysninger skal du sende via digital post, ellers kan vi ikke sikre dine oplysninger.

Kontakt

Telefon

Du kan kontakte PPRs administration i vores åbningstid.

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til PPRs hovedpostkasse.