Børn, Unge og Familier

Specialrådgivning, Familiebehandlere, Spædbarnsteam, SSP, Støttekontaktpersonkorpset, Skoler, Daginstitutioner, PPR, Ungeenheden, UU, Dagplejen og Børnesundhed

Om vores Center

Adresse

Odsherred Kommune
Børn, Unge og Familier
Vesterlyngvej 8
4500 Nykøbing Sj

kommune@odsherred.dk

Postadresse

(alt post skal sendes til postadressen) 

Odsherred Kommune
Børn, Unge og Familier
Nyvej 22
4573 Højby

Centerchef

Ane Stallknecht

Afdelinger