Forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger er et tilbud om midlertidig bolig, hvis du er boligløs eller ikke kan opholde dig i din egen bolig. Årsagerne til at være boligløs kan skyldes misbrug, psykiske problemer, økonomiske vanskeligheder eller udsættelse af tidligere bolig.

Målet med et ophold på forsorgshjem vil typisk være, at du hjælpes til at kunne leve en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Spørgsmål og svar

Telefon

Kontakt Myndighed, Handicap og Psykiatri

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00
Book et telefonmøde