Støtte og rådgivning til personer i særlige situationer

Vi tilbyder støtte og rådgivning til personer i særlige situationer fx voldsramte som har brug for ophold på krisecenter eller til hjemløse på herberger/forsorgshjem.