Krisecentre

Hvis du er udsat for vold eller trusler om vold i din nære relation, kan et ophold på et krisecenter være en løsning for dig. Der er krisecentre i alle de danske regioner og du kan frit henvende dig direkte i et krisecenter.

Telefon

Kontakt Myndighed, Handicap og Psykiatri

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00
Book et telefonmøde