Hvis dine ben hæver, er det altid en god idé at kontakte din egen læge.

Nogle gange vil der blive iværksat kompressionsbehandling, enten i form af støttebind som en hjemmesygeplejerske lægger på benet, eller i form af en kompressionsstrømpe som skal bevilliges hos kommunen. Det sker efter Lov om Social Service § 112 og i de tilfælde hvor der er tale om en varig lidelse.

Første gang du skal have kompressionsstrømper, skal der laves en ansøgning og fremskaffes lægelig dokumentation. Det er kommunen behjælpelig med.   

Herefter skal du mødes med en kompressionssygeplejerske, der foretager opmåling til kompressionsstrømpen.  

Hvis du er bevilliget kompressionsstrømper fra kommunen, skal du 1 gang årligt kontakte kompressionsklinikken for fornyelse af disse. Dette skyldes at kompressionsstrømper kun har optimal effekt i ca. 1 år.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte kompressionsklinikken eller afdelingen for kropsbårne hjælpemidler.  

Kontakt

Kompressionsklinikken
59 66 52 50 - Kompressionsklinikken@odsherred.dk 

Telefontid mandag og onsdag fra 13.15-14.15 samt fredag fra 8.00-9.00 

Kropsbårne hjælpemidler  
59 66 65 89 - Kropsbaarnehjaelpem@odsherred.dk 

Telefontid mandag til torsdag fra 10.00-12.00 

Hjemmesygeplejen
59 66 66 66

Kompressionsklinikken holder til på Sundhedscentret 

Sundhedscentret, 1. sal
Sygehusvej 5 
4500 Nykøbing 

Der er også mulighed for at besøge kompressionsklinikken i Asnæs, men kun efter aftale.  

Bobjergvej 19
4550 Asnæs