Trafik i hverdagen

Odsherred Kommune består af 650 km kommunale veje og 850 km private fællesveje.