Stort hul i vejen

Erstatning pga. fejl og mangler i gadebilledet

Har du, eller noget materiel du ejer, lidt skade på grund af fx huller i vejen eller andre forhold i gadebilledet som du mener, at nogen er erstatningspligtig for?

På private fællesveje

Er du så uheldig at du, eller noget materiel du ejer, har lidt skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at kontakte den tilgrænsende grundejer i henhold til privatvejsloven.

Kommunal vej eller privat fællesvej?

Som tommelfingerregel er grusveje i sommerhusområder private fællesveje, mens større asfaltveje er kommunale veje. Rute 21 er en statsvej som hører under Vejdirektoratet.

På den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF) kan du se om der er tale om en statsvej, kommunal vej eller en privat fællesvej.

Er du i tvivl kan du kontakte os

På offentlige veje

Har du, eller noget materiel du ejer, lidt skade på grund af fx huller i vejen eller andre forhold i gadebilledet som du mener, Odsherred Kommune er erstatningspligtig for? Du kan muligvis få erstatning.

Efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skal der være noget at bebrejde en, før man er erstatningsansvarlig. Dette gælder også kommunes forpligtigelser som både vejbestyrelse og som grundejer. 

Har du været ude for et uheld, eller en ulykke, og mener at skaderne er sket grundet fejl eller forsømmelse fra kommunens side, kan du rejse et erstatningskrav overfor kommunen.

Jeg ønsker at rejse krav om erstatning overfor Odsherred Kommune

Trafikafdelingen

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.