Traktor og kartoffelopsamler i gang med arbejdet på på en diset mark

Jord på vejene

Det kan særligt ved markarbejde, jord- og gyllekørsel være svært at undgå, at der køres jord på vejene. Læs mere om renholdelsesforpligtelse ved fx arbejdskørsel nedenfor.

Særligt om efteråret kan der ligge jord på vejene

...og særligt ude på vejene langs Lammefjorden kan du som trafikant risikere, at der ligger jord på vejen, når der bliver høstet fx kartofler, kål og gulerødder. Sæt farten ned og vis hensyn til hinanden.

Vis hensyn til hinanden

Vejmyndigheden ved Odsherred Kommune kører jævnligt tilsyn med vejene i kommunen, men modtager også løbende henvendelser om efterladt jord på vejene.

Det kan være svært at undgå, at der ved markarbejde, jord- og gyllekørsel, køres jord på vejene. Vi opfordrer derfor alle gæster og borgere i kommunen til at vise hensyn til hinanden.

Det er vigtigt at gældende regler overholdes og der udvises tålmodighed i trafikken og der samtidig køres efter forholdene på vejene.

Det er ikke tilladt at henkaste eller efterlade noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdslen, det fremgår af færdselsloven § 87, stk. 1.

Jord på vejen kan være til fare for færdslen, og specielt i dårligt vejr vil jord på vejen danne et glat underlag, hvilket ikke er acceptabelt for færdslen på strækningen.

Når der er kommet jord på vejen

Person tager billede med sin mobil af et skilt hvor der står Nakke på. Nogle bøller har skrevet "OST" med graffiti, så det ligner, at der står "Nakkeost".

Stødt ind i noget? Giv os et praj!

Systemet "Giv et praj" kan bruges til at tippe Odsherred Kommune om fejl og mangler i gadebilledet og på de kommunale veje og stier - enten via en app på telefon/tablet eller direkte på siden. Du kan anvende "Giv et praj" til bl.a.: Huller i vejen, væltede skilte, fejl på signalanlæg og gadebelysning, problemer med oversigtsforhold, glasskår på parkeringspladser, fyldte vejriste mv.
Giv et praj

Trafikafdelingen

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.