Brug af vejareal ("Råden over vej")

Ønsker du at råde over et vejareal til en container, et stillads, træfældning eller noget helt fjerde, skal du søge om tilladelse, før du går i gang.

Råden over vejareal

Træfældning, opstilling af container, stilladser, skilte, opbevaring af grus og andet materiel på vejarealer påvirker færdslen på vejen. Det er derfor et krav, at du skal søge om tilladelse hos Vejmyndigheden, hvis du ønsker at råde over et vejareal.

 

Vil du ansøge om brug af vejarealet?

Du skal søge Odsherred Kommune om tilladelse uanset om du ønsker at råde over et areal på offentlig vej eller privat fællesvej.
Ansøg om brug af vejareal (via virk.dk)
Kort over vejinddeling i Odsherred Kommune fordelt på statsvej, kommunale veje og private fællesveje

Kommunal vej eller privat fællesvej?

Som tommelfingerregel er grusveje i sommerhusområder private fællesveje, mens større asfaltveje er kommunale veje. Rute 21 er en statsvej som hører under Vejdirektoratet. På den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF) kan du se om der er tale om en statsvej, kommunal vej eller en privat fællesvej. Er du i tvivl kan du kontakte os.
Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)

Trafikafdelingen

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.