Tilladelser og bevillinger

Hvilke tilladelser, din virksomhed skal bruge, afhænger af dens aktiviteter. Det kan fx være tilladelser til at udlede spildevand, gravetilladelser på veje eller tilladelser til dyrehold.