Plakater

Vi tillader normalt ikke, at der opsættes plakater på vejarealerne af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Trafikanter får afledt deres opmærksomhed af plakater, og risikoen for trafikulykker øges.

Der findes tre undtagelser

 • Plakater i forbindelse med kampagner for trafiksikkerhed
 • Valgplakater til Kommune-, Folketings-, Regionsråds- og Europaparlamentsvalg,
 • Plakater i forbindelse med et kulturelt formål i kommunen, fx cirkus,  lokale byfester og lignende

I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til at opsætte plakater fra lokale organisationer.

Vil du hænge midlertidige plakater eller skilte op på offentlig vej og sti eller privat fællesvej/-sti i by for at oplyse om arrangementet, skal du ansøge om tilladelse via virk.dk

Når du ansøger, skal du blandt andet oplyse

 • Dimension på plakater og skilte
 • Motiv på plakat
 • Dato og beskrivelse af arrangementet
 • Placering - indtegning på kortet virk.dk, hvor plakater/skilte ønskes opsat.

Generelt gælder, at plakater/skilte tidligst må opsættes 14 dage inden arrangementet, og skal være fjernet senest 3 dage efter arrangementets afslutning.

Plakater og skilte må ikke hænges op uden for bygrænsen.

På privat fællesvej/-sti i by skal du søge tilladelse både via virk.dk og hos vejens ejer, før du må opsætte plakater og skilte.

På andre steder end offentlige vej- og stiarealer eller private fællesveje/-stier i by skal du søge om tilladelse til at opsætte plakater og skilte som beskrevet ovenfor. Følg beskrivelserne afhængigt af de arealer, du ønsker at benytte.

Du vil ikke få tilladelse til at sætte plakater og skilte op på kommunens grønne områder og rekreative stier. 

Plakater og skilte må ikke indeholde kommercielle reklamer.

Bemærk, at der gælder andre og særlige regler for valgplakater.

Hvornår skal du søge om tilladelse hos politi eller andre myndigheder?

Du skal blandt andet søge tilladelse hos politiet, hvis du til dit arrangement skal:

 • servere alkohol
 • håndtere fødevarer
 • sælge dagligvarer
 • spille musik
 • samle flere dyr samme sted
 • afholde lotteri
 • ved større cykelløb

Andre myndigheder

Det kan være, du skal søge hos andre myndigheder også - det kan fx være Fødevarestyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark, eller hos kommunen om byggetilladelse, søbeskyttelseslinjer, landzonetilladelser m.fl. (listen er ikke udtømmende).

Kontakt

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.