Svar på spørgsmål den 10. oktober 2023

Leif Rahbek stillede spørgsmål om taxaholdeplads ved Nykøbing Station. Spørgsmål og svar fremgår her.

Svar på spørgsmål den 28. marts 2023

Svar på spørgsmål stillet under spørgetiden på byrådsmøde den 28. marts 2023 om byggesagsbehandling via Straksansøgning fra Anita Jensen, Vig. Spørgsmål og svar kan ses her

Svar på spørgsmål den 28. februar 2023

Svar 1: skriftlige spørgsmål ang. Lærkevej 32 fra Anita Jensen, Vig. Spørgsmål og svar kan ses her.

Svar 2: skriftlige spørgsmål ang. Lærkevej 32 fra Rune Larsen. Spørgsmål og svar kan ses her

Svar på spørgsmål den 13. december 2022

Svar på skriftlige spørgsmål fra Alekxander Jensen og Mariakaisa Bruun stillet til Byrådet om vindmøller i Holbæk Kommune, på kanten til Odsherred Kommune. Spørgsmål og svar kan findes her. 

Svar på skriftlige spørgsmål fra Kim Knudsen stillet til Byrådet om vinterberedskab. Spørgsmål og svar kan findes her

Svar på spørgsmål den 3. november 2022

Kim Knudsen spurgte på mødet til spørgeskemaundersøgelsen om borgernes tilfredshed med betjeningen i kommunen, som han ikke kunne besvare, fordi han er fritaget for digital post. Spørgsmål og svar fremgår her

Svar på spørgsmål den 21. juni 2022

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Skjoldvig bliver gentagne gange spurgt om, hvem og hvornår der bliver gjort noget ved området omkring "søen" og vanddybden i "søen". Spørgsmål og svar fremgår her.

René Birk Gyldenvang stillede spørgsmål om lokaler til Odsherred Billard. Spørgsmål og svar fremgår her.

Læs retningslinjerne for spørgetid

I retningslinjerne for spørgetid for borgere fremgår muligheden for stille mundtlige spørgsmål inden hvert byrådsmøde, samt at forudsætningen for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet er, at spørgeren er til stede.
Godkendte Retningslinjer For Spørgetid For Borgere