Svar på spørgsmål den 28. februar 2023

Svar 1. skriftlige spørgsmål ang. Lærkevej 32 fra Anita Jensen, Vig. Spørgsmål og svar kan ses her.

sva 2. skriftlige spørgsmål ang. Lærkevej 32 fra Rune Larsen. Spørgsmål og svar kan ses her

Svar på spørgsmål den 13. december 2022

Svar på skriftlige spørgsmål fra Alekxander Jensen og Mariakaisa Bruun stillet til Byrådet om vindmøller i Holbæk Kommune, på kanten til Odsherred Kommune. Spørgsmål og svar kan findes her. 

Svar på skriftlige spørgsmål fra Kim Knudsen stillet til Byrådet om vinterberedskab. Spørgsmål og svar kan findes her

Svar på spørgsmål den 3. november 2022

Kim Knudsen spurgte på mødet til spørgeskemaundersøgelsen om borgernes tilfredshed med betjeningen i kommunen, som han ikke kunne besvare, fordi han er fritaget for digital post. Spørgsmål og svar fremgår her

Svar på spørgsmål den 21. juni 2022

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Skjoldvig bliver gentagne gange spurgt om, hvem og hvornår der bliver gjort noget ved området omkring "søen" og vanddybden i "søen". Spørgsmål og svar fremgår her.

René Birk Gyldenvang stillede spørgsmål om lokaler til Odsherred Billard. Spørgsmål og svar fremgår her.

Læs retningslinjerne for spørgetid

I retningslinjerne for spørgetid for borgere fremgår muligheden for stille mundtlige spørgsmål inden hvert byrådsmøde, samt at forudsætningen for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet er, at spørgeren er til stede.
Godkendte Retningslinjer For Spørgetid For Borgere

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune, der styrker nærdemokratiet, bl.a. via temamøder og dialogmøder i lokalsamfundene og således også via offentlig spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne.

Spørgetiden

Spørgetiden begynder umiddelbart før byrådsmødet og har en varighed på maksimalt 15 minutter. Hvis der ikke er spørgsmål, meddeler formanden, at spørgetiden er afsluttet.