Danske pengesedler og mønter (Foto: Colourbox)
21.06.2023

Budgetmappen er offentliggjort

Den såkaldte budgetmappe, som indeholder alt relevant materiale om budgetforslaget for 2024, er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Budgetmappen indeholder primært de ændringsforslag (forslag til udvidelser og reduktioner i budgettet), som er fremlagt til budgetlægningen for 2024 på de forskellige fagudvalgs områder.

Herudover indeholder budgetmappen et overblik over de tekniske korrektioner, som Administrationen har foretaget i budgetforslaget for 2024 iht. det af Byrådet fastsatte regelsæt til ændringer af teknisk karakter.

Budgetmappen har også en bilagsdel, som indeholder diverse notater og analyser, som har været udarbejdet i løbet af budgetprocessen. I bilagsdelen findes også tidsplanen og regelsættet for budgetlægningen.

Pt. afventer Administrationen fortsat Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af det statsgaranterede indtægtsgrundlag for skatter, tilskud og udligning, som forventes udsendt ultimo juni. Når dette er Administrationen i hænde, udsendes kort her efter Budgetnotat II med en opdaterede resultatopgørelse mv., som viser kommunens økonomiske stilling pba. budgetforslaget.

I tillæg til Budgetnotat II udsendes også et notat, der redegør for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2024.

Find budgetmaterialet

Budgetmateriale f0r 2024