Jordvarmeanlæg

Vil du etablere et jordvarmeanlæg med varmepumpe, skal du søge kommunen om tilladelse. Når du etablerer jordvarmeanlæg, oplever du ofte en reduktion i elprisen.

Forudsætninger for at du kan etablere et jordvarmeanlæg

Du skal sende oplysninger om almene vandindvindingsanlæg indenfor 50 meter fra det ansøgte jordvarmeanlæg, og oplyse om evt. brønde og boringer til egen vandforsyning indenfor en radius af 5 meter.

I disse zoner må du ikke etablere jordvarme, med mindre der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet. Der gælder særlige regler for jordvarmeanlæg baseret på lodrette boringer.

Sagsbehandlingstid

Du må forvente en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. Der er endvidere en klagefrist på 4 uger fra den dato, hvor tilladelsen meddeles.

Reduktion i el-pris

Hvis ejendommen udelukkende er opvarmet via el (herunder jordvarme), kan du søge om reduktion i elprisen hos dit lokale el-selskab. Det er kun muligt, hvis din BBR-meddelelse er korrekt.

 

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail