Sagsbehandlingstider for byggesager

Vi har en usædvanlig stor tilgang af byggesager. Derfor er det ikke muligt for os at overholde de officielle sagsbehandlingstider, og vi beder dig om at være tålmodig. Vi arbejder hårdt på at finde løsninger.

Ovenstående er de forventede liggetider, inden sagen tildeles en sagsbehandler, og sagsbehandling påbegyndes.

Den konkrete sagsbehandlingstid afhænger af, hvor fyldestgørende sagen er oplyst og af sagens kompleksitet, herunder høringer og dispensationer. Er sagen fuldt oplyst, vil den blive afgjort, når sagsbehandleren tager fat i sagen. Mangler der materiale, forlænges sagsbehandlingstiden.

Ved dispensation efter behandling af anden lovgivning end byggeloven vil sagsbehandlingstiden forøges.

Hvad kan du selv gøre?

Vi har udarbejdet en byggevejledning for dig, der skal til at bygge. Ved at kigge vejledningen i gennem, kan du få et overblik over hvilke materiale vi bruge til vores sagsbehandling og du kan sikre dig, at vi får alt det nødvendige materiale tilsendt fra starten.

Når vi har et fuldt oplyst materiale, behøver vi ikke at bede dig om yderligere oplysninger, og dermed bliver sagsbehandlingstiden så kort som muligt

STRAKS-behandling

På grund af de ekstraordinære sagsbehandlingstider, har vi udarbejdet et STRAKS-koncept til de nemme byggesager, som ikke kræver nogen form for dispensation. Du skal ansøge om STRAKS-behandling, når du indsender din byggesag. Her skal du være ekstra opmærksom på, om dit byggeri overholder eventuelle lokalplaner, deklarationer eller naturbyggelinjer.

Læs mere om vores STRAKS-koncept og se, om din sag kan ansøges som en STRAKS-sag

Se alle sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider

Kontakt

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail