Børn og unge med særligt behov

Når du har forsøgt, at få hjælp og støtte i dit eget private netværk eller på barnets skole eller dagtilbud, så er Børneteamet, Ungeteamet samt Specialteamet jeres indgang til Familieafdelingen. Vores Teams vil med barnets behov i centrum give jer råd og vejledning om, hvor og hvordan vi bedste muligt kan hjælpe jer videre (jf. servicelovens §11).

I Familieafdelingen kan I få hjælp, vi er en del af Center for børn, unge og familie. Centrets mål og opgave er, at alle børn og unge har lige mulighed for læring, trivsel og uddannelse. I Familieafdelingen har vi fokus på en tidlig og målrettet indsats, så problemerne ikke vokser sig store, på den måde vil vi sikre børns og unges læring, trivsel og udvikling.

I Familieafdelingen skal og vægter vi samarbejdet med forældrene, barnet og den unge højt.  Vi ved også, at et godt samarbejdet med barnet/den unges dagtilbud, skole og andet netværk er vigtigt, når vi skal hjælpe barnet og den unge bedst muligt.

Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Som forældre til et barn eller ung med en funktionsnedsættelse har familien mulighed for at få vejledning og støtte fra kommunen, så I kan leve så godt et liv som muligt.

Er du i tvivl om du skal underrette omkring et barn/ung

Dette indhold kommer fra borger.dk

Børn og unge i mistrivsel, underret her

Anonym rådgivning

Gruppetilbud

Her kan du læse foldere om de tilbud vi har til børn, unge og deres forældre. 

Sagsbehandlingstider

Hvis du trykker på knappen kan du se, hvor lang tid det tager Odsherred Kommune at behandle din sag indenfor en række områder.

Kontakt

Telefon

Familieafdelingens administrative team

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail.

Telefon

Sagsbehandlernes faste træffetid. Se nedestående kontaktoplysninger.

Mandag
kl. 8.30-10.00
Tirsdag
kl. 8.30-10.00
Onsdag
kl. 8.30-10.00
Torsdag
kl. 8.30-10.00

Sagsbehandlerne

Fast træffetid mandag til torsdag kl. 8.30-10.00

Børneteam

Betina Bach Jensen, 59 66 65 38

Connie Bronnee, 59 66 65 23

Emilie Baldur Hansen, 59 66 65 58 

Julie Louise Krohn, 59 66 65 52

Julie Rimm Bracher, 59 66 65 42

Kristina Thiruchelvam, 59 66 65 59

Lene Nihøj, 59 66 65 36

Maiken Hansen, 59 66 65 53

Maja Nielsen Slesvig, 59 66 65 40 - Barsel

Monica Dyring Jørgensen, 59 66 65 71

Peter Øhlenschlæger, 59 66 65 55

Simone Larsen, 59 66 65 24 

Ungeteam/Efterværn

Charlotte Ane Nielsen, 59 66 65 66

Marianne Cramer, 59 66 65 22

Malene Høgh Petersen, 59 66 14 39

Mathilde Hyldebrink, 59 66 65 64

Michael Kjeldgaard, 59 66 65 39

Minna Joanna Jensen, 59 66 65 49

Nikolaj Borgaa, 59 66 65 68

Pia Lona Hansen, 59 66 65 41

Vibeke Pichard, 59 66 65 69

Vicky Donnerborg, 59 66 65 57

Specialteam

Annina Østergaard Nielsen, 59 66 65 44

Kristina Vinther, 59 66 64 91
Ledelse i Sorggruppe 13-18 år

Maria Andersen, 59 66 65 21 

Mia Niel Mikkelsen, 59 66 65 30