Aktive Fællesskaber Logo

Aktive Fællesskaber

Odsherred Kommune indgår i et partnerskabsprojekt, der hedder Aktive Fællesskaber. Formålet er at styrke brobygningen mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i lokalsamfundet.

Hvordan sikrer vi bedst muligt, at borgere med en hjertekarsygdom, med overvægt eller diabetes, som har deltaget i et af Sundhedscentrets livsstilstilbud fortsætter med en aktiv og sund livsstil?

Det spørgsmål har projekt Aktive Fællesskaber søgt svarene på i et samarbejde med foreningsliv og borgere og har peget på fire indsatsområder:

  • Ansættelse af en brobygger, som gennem samarbejde med borgere i målgruppen og relevante foreninger hjælper med for at skabe en tryg og varig overgang fra kommunale sundhedstilbud til foreningslivet
  • Etablering af en digital platform med en oversigt over de foreningstilbud, der er relevante eller målrettet målgruppen
  • Etablering af et samarbejde på tværs af patient- og idrætsforeninger og de kommunale sundhedsprofessionelle om at oprette hold tilpasset målgruppen
  • En besøgsordning, hvor brobyggeren med borgerne besøger de relevante træningshold i foreningerne, og foreningerne inviteres på besøg på træningsholdene

Aktive Fællesskaber, som blev etableret i foråret 2021 og er et partnerskab mellem Odsherred Kommune og TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Steno Diabetes Center Sjælland og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.

Partnerskabet - hvem er med?

Partnerskabet bag Aktive Fællesskaber består af

Derudover består partnerskabet af alle de lokale patient- og idrætsforeninger, motionsklubber og andre frivillige foreninger, der har lyst til at deltage.

Interesseret?

Se alle de tilpassede tilbud fra Odsherreds foreninger
Oversigt over foreningers tilpassede hold

Mød Aktive Fællesskaber

Aktive Fællesskaber - hvad går det ud på?

Hvad er en brobygger?

Forebyggende tilbud

Status for Aktive Fællesskaber i efteråret 2022

Brobygger, Aktive Fællesskaber

Julie Prasz

Projektleder, Aktive Fællesskaber

Marie Lønberg