Boliger på havnefronten i Nykøbing Sjælland Lystbådehavn.

Udvikling af havnene

Til hver havn er der knyttet et brugerråd. Derudover er der et fælles Havneråd. Rådene bidrager til at havnene udvikler sig til glæde for de daglige brugere og de mange besøgende.

De tre brugerråd

Brugerrådene har til formål:

  • At virke som rådgivende organ for havnefogeden i forhold i den enkelte havn
  • At virke som bindeled mellem Odsherred Kommune, Havnerådet og havnens brugere
  • At understøtte Odsherreds kommunens visions- og udviklingsplaner
  • At arbejde for at skabe et attraktivt og rekreativt havnemiljø, som sikrer optimal brug af havnene både fra vand- og landsiden

Brugerrådene består af repræsentanter for havnenes brugere, der defineres som:

a) Lejere og erhvervsvirksomheder med virksomhed inden for havnens geografiske område
b) Grundejerforeninger med ejendom på havnen
c) Foreninger og klubber, der har maritime aktiviteter på havnen

Øvrige brugere henvises til at lade sig repræsentere gennem de under gruppe C nævnte foreninger.

Neden for kan du læse mere om formålet med brugerrådene i dokumentet "Kommissorie til lokale brugerråd 2022-2025" og se referater fra de seneste møder.

Havnerådet

Havnerådet består af repræsentanter for Vækst- og Udviklingsudvalget og de tre brugerråd. Havnerådet medvirker til udvikling i Odsherred Kommune. Visionen for Odsherred er, at det skal være et godt sted at bo, arbejde og besøge. Det hjælper Havnerådet med at realisere på en måde, der har en positiv indvirkning på livet på havnene. 

Neden for kan du læse mere om formålet med Havnerådet i dokumentet "Kommissorie til Havneråd 2022-2025" og se referatet fra det seneste møde.

Medlemmerne af havnerådet

Repræsentanter fra Vækst og Udviklingsudvalget
Mikkel Henriksen (NO) formand                     
Mathias Hansen (V) næstformand 
Felex Pedersen (A)              
                                             
Repræsentanter fra Nykøbing Sj Havns brugerråd
Bo Lindegaard, Nykøbing Sjælland Sejlklub                  
Søren G. Nielsen, Yacht Service Sjælland ApS

Repræsentanter fra Rørvig Havns brugerråd
Stine Brandt Bendixen, Rørvig Fiskeklub                          
Andreas Nielsen, Rørvig Fisk                                                      

Repræsentanter fra Odden Havns brugerråd
Peter Nielsen, Odden vinterbadere                                         
Sven Frederiksen, Odden Fiskeriforening                                 

Kontakt havnene

Odsherred Havne
Nykøbing, Odden og Rørvig havne
Havnekontoret
Snekkevej 9 A
4500 Nykøbing Sj

odsherredhavne@odsherred.dk

70 20 38 38

#1 Administrationen
#2 Nykøbing Sj Havn
#3 Rørvig Havn
#4 Odden Havn