Kontorelev

Aftale om fleksibel arbejdstid

Fra og med 2023 gælder en aftale om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune - baseret på erfaringen fra forsøget med 4-dages arbejdsuge. Her kan du læse mere om, hvad det betyder i praksis

Læs den endelige lokalaftale om fleksibel arbejdstid (4-dages arbejdsuge)

Lokalaftale Om Fleksibel Arbejdstid

Læs nyhed om lokalaftale om fleksibel arbejdstid

Odsherred indfører ny model for fleksibel arbejdstid

Evaluering af forsøgsordningen og forberedelse af ny permanent aftale

Alle de indsamlede data fra forskellige interviews og undersøgelser fra borgere, samarbejdspartnere, politikere og medarbejderne var med til at forme nye principper som skulle være udgangspunktet i en permanent aftale for administrationen.

Principper for en ny aftale.

Efter Byrådets godkendelse af principperne, som skulle danne ramme for en ny aftale, kunne samarbejdet med de faglige organisationer gå i gang, med et ønske om at forhandle én samlet ny aftale om fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ønske om én samlet aftale, som skulle kunne rumme alle administrative medarbejdere, var mere omfattende end ved aftalen om forsøgsordningen.

Ny permanent aftale for administrationen

I september 2022 blev ny Lokalaftale om fleksibel arbejdstid (4-dages arbejdsuge) indgået med 8 faglige organisationer.

Formålet i aftalen om fleksibel arbejdstid med mulighed for fri på fredage er at skabe en fleksibel arbejdskultur med balance mellem arbejde og fritid og mulighed for sammenhængende restitution over 3 dage i langt de fleste uger.

Samtidig er formålet øget åbningstid for borgerne på ugens 4 første dage.

I forhold til forsøgsordningens aftale om 4-dages arbejdsuge er der med den nye aftale følgende ændringer:

  1. Kompetencetimerne er fjernet fra aftalen, da der ikke er hjemmel til at udbetale løn for timer, som ikke bliver registreret, og da vurderingen er, at kommunen ikke har fået det udbytte af timerne, som var forudsat i forsøgsordningen.
  2. Fredagen er ikke længere en særligt beskyttet fridag, men minimum 34 fredage om året kan medarbejderen vælge ikke at lægge arbejdstimer på.
  3. Aftalen tager hensyn til også de medarbejdere, som har givet udtryk for, at de ikke kan få hverdagen til at hænge samme mandag til torsdag, hvis de skal holde fri på de fleste fredage og stadig levere 37 timer i gennemsnit om ugen. Medarbejderne kan nu selv vælge, hvor mange fredage de vil holde fri ud af de minimum 34 fredage i alt.
  4. Aftalen er gjort mere fleksibel i forhold til medarbejdernes situation, så medarbejderne kan placere fem af ugens arbejdstimer fleksibelt uden for planlagt arbejdstid såvel på fredage som på andre dage og tidspunkter.
  5. Aftalen forpligter medarbejderne til at præstere 32 arbejdstimer ud af ugens 37 arbejdstimer i gennemsnit mandag-torsdag. Efter forsøgsordningens aftale var medarbejderne forpligtet til at præstere 35 arbejdstimer i gennemsnit på mandag-torsdag.
  6. Aftalen indebærer, at medarbejderne skal stå til rådighed for arbejde på maks. 8 fredage om året af hensyn til borgerbehov for betjening af vagttelefoner, uopsættelige opgaver eller strengt nødvendigt arbejde, der alene kan finde sted på den enkelte fredag. Denne rådighed var ikke indeholdt i forsøgsordningen.