Logoer på række

Akutnumre og beredskab

Her finder du telefonnumre til bl.a. beredskab, politi, lægevagt og skadestue samt andre nyttige numre, når du har akut brug for hjælp.

Ring 1818

Akuttelefonen 1818

Før du tager på skadestuen i Region Sjælland, skal du altid ringe til Akuttelefonen på 1818 først. Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp.

Læs mere om Akuttelefonen

Lægevagt

Lægevagten - ring 1818

Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Så du skal altid ringe først på 1818.

Du vil altid møde en læge i telefonen. Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af akut opstået sygdom, akut forværring af eksisterende sygdom eller mindre skader.

Læs mere om Lægevagten

Politi

Politi og beredskab

Ved akut brug for hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance (fx ulykke, brand eller miljøforurening) skal du ringe: 112.

Ved anmeldelser af forbrydelser, der ikke har akut behov for politiets udrykning, tip til politiet eller generelle forespørgsler (fx om parkering, færdsel eller sagsgange) kan du kontakte Politiets servicetelefon: 114.

Vagthavende indsatsleder Beredskabet: 44 22 71 12.

Væltet træ

Akut ufremkommelig vej

Ved akut ufremkommelig offentlig kommunal vej, fx på grund af et væltet træ, ved storm eller lign. kan du kontakte:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00: Odsherred Kommune, 59 66 66 66

Mandag-torsdag  kl. 16.00-8.00 samt fredag-søndag: Vestsjællands Brandvæsen, 44 22 71 12

Rute 21: Vejdirektoratet, 80 20 20 60

Fluesvamp

Giftlinjen

Du kan kontakte Giftlinjen på 82 12 12 12. Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling. 

Tandlæge

Tandpinevagten

Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage. For akut tandlægehjælp, ring på 29 60 01 11.

Påkørte dyr

Læs her hvad du skal gøre, hvis du påkører eller finder et påkørt dyr
Påkørte og døde dyr

Problemer med kloakken?

Har du problemer med kloakken eller brug for en slamsuger? Kontakt Odsherred Forsyning.
Odsherred Forsyning

Miljøvagten

Hvis du opdager forurening af vandløb, søer, hav, luft, grundvand, eller lignende, så kontakt omgående miljøvagten ved at ringe 112.

En akut forurening kan være flere forskellige ting fx spild, kemikalier, olieudslip, gylle, eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet.

Forureningen kan fx stamme fra virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe.

Der findes forskellige tegn på forurening fx kraftig lugt, ændret farve af jord/vand eller døde fisk.

Opdager du en akut forurening, er det vigtigt at du alarmerer hurtigt. Hvilket du gør ved at ringe 112. På den måde er du med til at stoppe forureningen og mindske skaderne.

Hvis du ser et forureningsuheld, eller opdager en akut forurening, så:

  • Ring til Alarmcentralen på 112
  • Meld forureningsuheld
  • Opgiv navn, adresse og telefonnummer
  • Oplys om uheldsstedet
  • Oplys om omfanget af forureningen

Apoteker

Udenfor almindelig åbningstid, er det udelukkende Nykøbing Apotek der har tilkaldevagt. Ved akut opstået sygdom træffes vagthavende farmaceut på 59 91 00 85 / 29 14 74 91.

Her finder du listen over apoteker, apoteksudsalg og håndkøbsudsalg i Odsherred Kommune:

Nykøbing Apotek
Algade 24
4500 Nykøbing Sj.
59 91 00 85

Asnæs Apotek
Asnæs Centret 7
4550 Asnæs
59 65 06 00

Højby Medicinudleveringssted
Højby Stationsvej 8
4573 Højby
59 30 20 04

Hørve Apoteksudsalg
Vallekildevej 3
4534 Hørve
59 65 70 55

Vig Apoteksudsalg
Vig Hovedgade 14
4560 Vig
59 31 66 27

Grevinge Håndkøbsudsalg
Bytoften 2
4571 Grevinge

Rørvig Håndkøbsudsalg
Smedestrædet 9
4581 Rørvig
59 91 80 11

Vig Lyng Håndkøbsudsalg
Lyngvej 187
4560 Vig
59 31 52 01