Energi

Vi arbejder for at sænke udledningen af drivhusgasser fra energi – både gennem omstilling til grøn energi og energioptimeringer. Her kan du læse mere om planlægningen og hvad du selv kan gøre.

Planlægning og strategisk arbejde

Odsherred kommune er i gang med at udarbejde en ny samlet klimaplan, der kommer til at erstatte den nuværende strategiske energiplan fra 2015.

Den nye klimaplan udarbejdes i regi af det nationale projekt DK2020, som vi er en del af. Vi har tidligere været med i DNs klimakommune-aftale. DN har sendt stafetten videre til DK2020.

Læs mere herunder.

Planer for Grøn omstilling