Odsherred Kommune administration

Fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune

Her kan du finde alt relevant information om Odsherred Kommunes treårige forsøg med en 4-dages arbejdsuge - og den permanente ordning med fleksibel arbejdstid

Odsherred Kommune har siden 2018 arbejdet med fleksibel arbejdstid på flere af kommunens arbejdspladser - nok mest kendt i form af vores forsøg med en 4-dages arbejdsuge i administrationen. 

På mange af vores arbejdsplader er der et ønske om at se på tilrettelæggelsen af arbejdstiden, både i forhold til at løse kerneopgaven sammen med borgerne og for at tilgodese medarbejderønsker.

Der er et ønske om, at fleksibel arbejdstid - i det omfang den tilgodeser kerneopgaven på den konkrete arbejdsplads - skal være en mulighed for alle medarbejderne i Odsherred Kommune.

4-dages arbejdsuge-forsøget på administrationsområdet har været et startskud i den proces, og der er læring fra denne proces, som skal inddrages i udbredelsen til de øvrige arbejdspladser.

Det kan du læse mere om på tre temasider:

Forsøget med 4-dages arbejdsuge

Her kan du læse om vores treårige forsøg med en 4-dages arbejdsuge i administrationen, herunder finde forskningsrapporterne vi fik udarbejdet undervejs
Det treårige forsøg med en 4-dages arbejdsuge

Læs mere om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune

Her kan du læse om vores aftale om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune.
Aftale om fleksibel arbejdstid

Andre projekter om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune

Vi gennemfører i de kommende år en række spændende pilotprojekter om fleksibel arbejdstid. Læs mere om dem her.
Andre projekter om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune