Varmeplan 2022

Odsherred Varmeplan 2022

I varmeplanen kortlægges nuværende, kommende og potentielle fjernvarmeområder. For de områder, hvor der ikke planlægges fjernvarme, er beskrevet muligheder for grøn varme - både individuelle løsninger og mindre fælles opvarmningsløsninger.

Varmeplanen kortlægger og beskriver:

  • Eksisterende fjernvarmeområder i Nykøbing Sj, Anneberg, Højby, Vig, Rørvig, Egebjerg og Grevinge/Herrestrup
  • Kommende godkendte fjernvarmeområder i Stårup, Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve/Vallekilde
  • Nye potentielle fjernvarmeområder i Havnebyen, Lumsås, Høve, Strandhuse og Bråde/Hølkerup
  • Områder hvor der ikke planlægges for fjernvarme i denne varmeplan, men hvor man kan overveje at gå sammen om mindre fælles løsninger i et energifællesskab eller skifte til en grøn individuel opvarmningsløsning.

Hvor kan jeg få fjernvarme

Se et kort over de forskellige områder og læs om, hvor fjernvarme er tilgængelig, hvor etableringen er i gang, og hvor vi planlægger, at der kommer fjernvarme i fremtiden.
Her planlægger vi fjernvarme i fremtiden

Vision og målsætninger

Odsherred Kommune arbejder for, at energiforbruget til opvarmning skal være 98% fossilfrit i 2030. For at opfylde dette arbejdes, der med indsatser og målsætninger omkring: 

  • Fossilfri fjernvarme
  • Udbygning og nyetablering af fjernvarmeområder
  • Reduktion af energiforbrug til opvarmning i boliger med 2 % pr. år frem mod 2030
  • Omstilling af olie og gasfyr i det åbne land

Disse målsætninger er fastsat i Klimaplanen. I varmeplanen kortlægges og planlægges for implementering af indsatser særligt omkring udbygning og nyetablering af fjernvarmeområder, samt omstilling af olie- og gasfyr.

Delmål for 2025

Delmålet for 2025 er et estimat af, hvordan varmefordelingen i Odsherred Kommune vil se ud i 2025, udelukkende baseret på forsyningernes udrulningsplaner og den fælles forpligtigelse til at udfase gas og olie som individuel opvarmningstype.

For fjernvarmen indebærer delmålet, at Rørvig er fuld udbygget med fjernvarme, og at de godkendte projektforslag for konvertering til fjernvarme er realiseret i Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde. Også i Stårup, hvor der før ikke var kollektive varmeforsyning, forventes gennemført fuld udrulning af fjernvarmen. I de seneste planer sker det allerede i 2025. Med disse projekter er det målsætningen og forventningen, at andelen af fjernvarme vil blive forøget fra 19 % i dag til 43% ved fuld udrulning.

Målsætning for 2030

I målsætningen for år 2030 tages der udgangspunkt i et fortsat arbejde med bæredygtige energikilder til små byområder og småsamfund. Her forventes det, at de resterende oliefyr vil kunne udfases til fordel for mere bæredygtige løsninger, som fællesvarme og f.eks. varmepumper, der kan erstatte oliefyrene. Den overordnede målsætningen for 2030 er som beskrevet ovenfor at 98% af energiforbruget til opvarmning er fossilfrit.

For at understøtte den bæredygtige varmeforsyning i små byområder og småsamfund har Odsherred Kommune i varmeplanen udpeget 5 områder, hvor der er vurderet at være potentiale for fjernvarme.  Et område der er udpeget som potentialeområde skal inden udgangen af 2023, have forelagt et projektforslag der kan svare på om et fjernvarmeprojekt kan realiseres. Hvis alle 5 potentialområder får udrullet fjernvarme vil det betyde, at vi kan flytte yderligere 3 % over på andelen af fjernvarmeforsynede, så vi kommer op på 45 % af boligerne i Odsherred der er forsynet med fjernvarme.

Udover omstilling til bæredygtige opvarmningskilder i boligerne, vil kommunen også sætte fokus på anvendelse af overskudsvarme til fjernvarmesystemerne.

 

Telefon

Du kan ringe til Nina, der er projektkoordinator på varmeplanen. Træffes hun ikke, så skriv en mail til klima@odsherred.dk, så vender vi tilbage til dig.

Send digital post

Hvis du sender mail, der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Klimateamets e-mail.