Fredede områder

Bor du i et af Odsherreds fredede områder og vil bygge, plante eller lignende, skal du undersøge, hvad fredningen tillader. Du kan finde kort og fredningstekster på arealinformation på Miljøportalen.

Fredning sikrer landskaber og biodiversitet

Mange af Odsherreds karakteristiske landskaber er fredet af hensyn til bevarelse for eftertiden. Fredninger har derudover ofte til formål at sikre friluftsliv og offentlig adgang, så du kan besøge og betræde noget af Odsherreds flotteste natur.

Søg dispensation

En fredning er udmøntet i fredningskendelser som er tinglyst på de enkelte ejendomme. Du kan finde elektroniske pdf-filer af alle fredningskendelser på Miljøportalen. Fredningskendelsen er det dokument, hvori fredningens formål og særlige bestemmelser om området fremgår. 

Hvis du har en plan for et projekt, byggeri eller lignende, vil det meget ofte kræve dispensation fra fredningsbestemmelserne. Spørg eller ansøg om dette hos Odsherred Kommune. Kommunen sender materialet til Fredningsnævnet , der afgør om der kan dispenseres til det ansøgte. 

Plejeplaner for fredede områder

Odsherred Kommune kan udarbejde plejeplaner for fredede områder. Plejeplanen beskriver den indsats, der skal udføres for at nå bestemte mål. Indsatserne skal medvirke til at opfylde formålet med fredningen. 

Odsherred Kommune hjælper gerne med at udarbejde en plejeplan for dit naturområde, også selvom det ikke er fredet. Plejeplanen bliver selvfølgelig udarbejdet i samarbejde med de personer, som er involveret. Plejen kan også gå på tværs af flere private grunde.

Ønsker du blot vejledning om naturforbedrende tiltag, så hjælper vi også meget gerne med det.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.