Ejendomsvurdering og boligskatter

En ejendomsvurdering er statens vurdering af din boligs værdi. Det er Vurderingsstyrelsen under Skatteforvaltningen, der vurderer din ejendom. Din ejendomsvurdering består af 2 værdier: ejendomsværdi og grundværdi. De 2 værdier bliver brugt til at beregne din boligskat.

Ejendomsbidrag opkræves af kommunen

Ejendomsbidragene opkræves fortsat af kommunen. Bidrag er for affald/renovation, skorstensfejerbidrag og rottebekæmpelse, og for få ejere, enkelte andre poster. 

Der er udsendt ”bidragsbillet" for år 2024, hvor det fremgår hvad der opkræves. (tidligere "ejendomsskattebillet") 

Ejendomsbidraget betales i to rater med betalingsfrist for 1. rate den 2. januar 2024 og 1. juli 2024 for 2. rate.

Alle ejere af ejendommen modtager bidragsbilletten. Den ejer der er primær ejer, modtager den originale bidragsbillet, de andre ejere modtager med KOPI påført. 

Er ejendommen ikke tilmeldt til betalingsservice, sendes der et indbetalingskort ca. 14 dage før betalingsdatoen. Opkrævningen sendes kun til primær ejer. Du kan tilmelde til betalingsservice via din netbank.

Ejerskiftet

Et ejerskifte bliver indberettet snarest muligt, efter kommunen har modtaget informationen fra tinglysningen

Det er den tinglyste ejer pr. 01.01.2024 der hæfter for at betale både 1. rate og 2. rate 2024 bidrag, beløbende skal indgå i refusionsopgørelsen mellem køber og sælger.  

Det er den tinglyste ejer af fast ejendom på stiftelsestidspunktet, som er 1/1, der hæfter for betaling af de kommunale ejendomsbidrag, der hæfter på ejendommen og således er omfattet af gebyrlovens § 4, stk.1 og 2

Det betyder bl.a., at den tinglyste ejer på stiftelsestidspunktet skal sørge for betalingen for hele året - også selvom ejendommen skifter ejer i løbet af året fx i forbindelse med salg i fri handel. Køber og sælger må afklare dette forhold i forbindelse med handlen - typisk over refusionsopgørelsen.

Henvisninger

Gebyrloven § 4, stk. 2, nr. 1 og 2

Det er den tinglyste ejer af fast ejendom på stiftelsestidspunktet, som er 1/1, der hæfter for betaling af de kommunale ejendomsbidrag, der hæfter på ejendommen og således er omfattet af gebyrlovens § 4, stk.1 og 2

Det betyder bl.a., at den tinglyste ejer på stiftelsestidspunktet skal sørge for betalingen for hele året - også selvom ejendommen skifter ejer i løbet af året fx i forbindelse med salg i fri handel. Køber og sælger må afklare dette forhold i forbindelse med handlen - typisk over refusionsopgørelsen.

Opkrævning af boligskat samles i staten

Tidligere har du som boligejer betalt skat af din ejendomsværdi løbende via årsopgørelsen, mens kommunen har opkrævet skat af grundens værdi (grundskyld) to gange årligt. Når nye boligskatteregler træder i kraft den 1. januar 2024 bliver opkrævningen af boligskatter samlet i staten.

Dermed vil både ejendomsværdiskat og grundskyld blive opkrævet via skatten, så der ikke længere kommer en opkrævning af boligskat fra kommunen.

Hvis du ønsker eller har pensionistlån

Også låneordningen til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån) overgår til SKAT. Har du et pensionistlån oprettet før 2024, kan kommunen oplyse restgæld og modtage indfrielse af lånet. Har du spørgsmål derudover, skal du kontakte SKAT. Læs mere om pensionistlån herunder:

Pensionistlån til betaling af ejendomsskat (grundskyld)

Opkrævning af ejendomsbidrag

Boligejere modtager to gange årligt en opkrævning fra Odsherred Kommune på ejendomsbidrag. Det omfatter bidrag til renovation/affald og rottebekæmpelse for alle boligejere - og skorstensfejer og/eller pumpelag for boligejere, hvor det er relevant. 

Tidligere er opkrævningen af ejendomsbidrag sket samtidig med opkrævningen af grundskyld, men når opkrævningen af boligskatter overgår til staten fra 2024, vil Odsherred Kommune i stedet opkræve ejendomsbidragene særskilt.