Henvisning til rusmiddelbehandling

Har du som medarbejder kontakt til en borger, som du mener kunne have glæde af rusmiddelbehandling, er du velkommen til at kontakte teamet - enten for at få råd og vejledning om, hvordan du måske kan motivere borgeren til at søge behandling - eller for at aftale en tid på borgerens vegne.

Behandlingsforløb i teamet kræver ikke henvisning fra læge eller andre, da vi er selv-visiterende. Det kræver alene, at borgeren, eller nogle omkring dem, retter henvendelse til os. 

Vi er et fuldstændigt frivilligt og gratis tilbud, og borgeren har mulighed for at være anonym. 

Hvis borgeren ønsker det, er du velkommen til at følge ham/hende op til os og du er også velkommen til at deltage i samtalerne. Det at have en kendt person med de første gange kan nogle gange lette vejen ind i behandling. 

Du kan finde vores kontaktnumre her.

Rådgivning og sparring i enkelt sager

Har du som medarbejder brug for at drøfte en sag, hvor en borger har et problematisk rusmiddelbrug, er du velkommen til at kontakte os.

Vær dog opmærksom på, at vi kun kan drøfte sagen i detaljer, hvis du har samtykke fra borgeren til dette - men vi kan altid rådgive dig generelt om rusmidler, rusmiddelbrug, motivation, rusmiddelbehandling, og sparre med dig omkring idéer til videre forløb. 

Kontakt os her.

Mere viden om rusmidler og rusmiddelbrug

Det er vigtigt for os, og for vores borgergruppe, at flest mulige af vores kollegaer kender til vores tilbud, og føler sig tilstrækkeligt klædt på, så de har mod på at italesætte deres bekymring for borgenes rusmiddelbrug og måske begynde at motivere dem til behandling. 

Så hvis din arbejdsplads har brug for at få mere viden om rusmidler, rusmiddelbrug, rusmiddelbehandling, og hvordan man kan forstå og tale med mennesker, der har problemer med rusmidler, så kommer vi gerne og laver et oplæg for jer. 

Kontakt Afdelingsleder Lone Naundrup Nielsen på 20 18 06 42 for en aftale. 

Betalingstilsagn til frit valg i stofmisbrugsbehandling

Henvendelser vedrørende betalingstilsagn til stofmisbrugsbehandling for Odsherred borgere, der søger behandling i andre kommuner efter muligheden for frit valg skal rettes til:

Afdelingsleder Lone Naundrup Nielsen på 20 18 06 42 eller mail rusmiddelteam@odsherred.dk.