tegning af unge, der ryger hash og drikker øl

Unge under 25 år

Er du under 25 år, og oplever du, at rusmidlerne fylder for meget i dit liv?

Er du under 25 år og har du problemer med rusmidler?

Rusmiddelteamet har to ungebehandlere, der står for kontakten til, og behandlingen af, unge i alderen 15-25 år – og til deres forældre og andre pårørende.

Ungebehandlerne trækker på de samlede tilbud i Rusmiddelteamet, men har et udvidet kendskab til ungekulturen og véd, hvilke andre tilbud kommunen har til de unge.

Du kan se mere om behandlingens indhold her.

Ungebehandlerne samarbejder tæt med skoler, uddannelsesinstitutioner og andre aktører på ungeområdet, så indsatsen overfor de unge bliver så samlet som muligt.

I praksis betyder det, at ungebehandlerne, udover at have individuelle samtaler med de unge i Rusmiddelteamets lokaler, også med jævne mellemrum sidder ude på forskellige uddannelsessteder, hvor der er mulighed for uformelt at møde dem og også for at starte et behandlingsforløb op.

Lige nu er ungebehandleren hver tirsdag på FGU i Fårevejle og hver onsdag eftermiddag på Odsherred gymnasium.
Ved behov kommer de også på EUC i Holbæk, og på gymnasierne i Holbæk.

Er du under 15 år?

Hvis du er under 15 år, og har behov for hjælp til et problem med alkohol eller stoffer, skal du i første omgang henvende dig til Børne- og Familie afdelingen. Her vil du komme til at tale med en sagsbehandler, der i samarbejde med Ungebehandleren i Rusmiddelteamet, vil vurdere, hvilke behandlingstilbud du eventuelt skal have. 

Kontakt os hvis du vil vide mere.