Det formelle

Her kan du læse om lovgivningen på området, tavshedspligt, samtykke, skærpet underretningspligt og om, hvilke muligheder du har, hvis du er utilfreds med behandlingen.