tegning af mand der sidder på spørgsmålstegn

Hvad kan du forvente i behandlingen?

Her kan du læse mere om, hvad du konkret kan forvente, når du henvender dig til os

Jeg ser behandlingen som et rart og sikkert sted, for inderst inde véd jeg godt, at jeg ikke kan styre det selv. Selvom jeg har været faldet i vandet mange gange, så er der altid smil og opbakning til at prøve igen. Jeg har en fornemmelse af, at behandlerne virkelig holde af mig, og at der bliver tænkt på mig, når jeg er ”ude på endnu en tur”.

Mand 52 år

Dit første møde med os

Den første kontakt med os skulle gerne give dig mod på at gå videre i behandlingen, og derfor er det vigtigt for os, at du føler dig trygt taget imod, mødt i øjenhøjde, og at du oplever dig set, hørt og forstået i dit møde med os som behandlere. 

Dette håber vi, at du vil opleve, både når du ringer til os, og når du møder op i vores lokaler, da det giver de bedste forudsætninger for behandlingen. 

Vi holder til på første sal i Sundhedscenteret i Nykøbing Sjælland. hvilke giver dig god mulighed for at henvende dig til os diskret, da huset også rummer mange andre forebyggende og behandlende tilbud. 

Hvis du vælger at gå i behandling, vil du få tildelt en fast behandler som du har samtaler med. Herudover vil du have mulighed for samtaler med vores sundhedsfaglige medarbejdere og vores læge, hvis du har behov for dette. 

Alle behandlere har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse suppleret med en terapeutisk overbygning, hvilke vil sige, at de er vant til at tale med mennesker om deres problemer, og til målrettet at hjælpe andre i deres personlige udvikling. Du kan læse lidt mere om behandlerne her. 

Vores tilgang

Vores rusmiddelbehandling bygger på en forståelse af, at der altid er en årsag til, at man udvikler et misbrug. At rusmidlet har en funktion for én.

Borgere tilknyttet Rusmiddelteamet beskriver ofte, at de bruger rusmidler for at finde ro - og spørger vi ind til dette, betyder det ofte, at det er en måde at tackle følelser eller psykiske udsving på.
Vi er derfor meget opmærksomme på eventuelt underliggende psykiske problemer og/eller sygdomme, da flere med langvarigt misbrug enten har, eller har fået, psykiske problematikker som de bruger rusmidlet til at selvbehandle.

Vores behandling vil derfor både have fokus på afhængigheden og på underliggende årsager til denne. 

Vores menneskesyn

  • Vi ser alle som ligeværdige
  • Vi tror på, at alle har de bedste intention med det de gør
  • Vi tror på, at alle gør det bedste de kan i en given situation
  • Alle har brug for at blive set, hørt og forstået
  • Vi anser det som en styrke at bede om hjælp

Vores teoretiske grundlag

Vores behandling tager udgangspunkt i 3 tilgange som helt kort beskrives nedenfor. 

Den systemiske, som har fokus på sammenhænge, og at vi alle er en del af, og påvirkes af, de netværk og sammenhænge, som vi omgiver os med. 

Den narrative, som handler om, at vi er et produkt af de historier, der fortælles om os - eller som vi fortæller om os selv, men at disse historier ikke nødvendigvis er hele sandheden.

Den kognitive, der har fokus på sammenhænge mellem tanker, handlinger og adfærd. Ændre vi på den ene, påvirker det de andre. 

Du kan læse mere om de forskellige tilgang i linksamlingen nederst på siden. 

Informationssamtale

Har du ikke været i behandling hos os før, starter vi altid med at invitere dig til en informationssamtale.

Her kan du høre om vores behandlingstilbud, og hvis du har mod på det, fortælle lidt om de udfordringer du står i, så vi kan drøfte, hvordan vi bedst vil kunne hjælpe dig. 

Du kan være anonym til informationssamtalen.

Efter samtalen kan du enten tage hjem og tænke over, om vores tilbud er noget for dig, eller hvis du har fået mod på behandlingen, kan I med det samme lave aftaler om det videre behandlingsforløb. 

Ønsker du en informationssamtale, så er du velkommen til at ringe til os på vores hovednummer
41 41 92 00, så finder vi et tidspunkt, der passer dig. 

Rådgivende samtaler

Hvis du er i tvivl om du er parat til, eller har brug for, rusmiddelbehandling, så har vi mulighed for at tilbyde dig et forløb med 1-5 rådgivende samtaler hos én af behandlerne. 

De rådgivende samtaler giver dig mulighed for at drøfte med behandleren, hvad der kunne være en vej frem for dig, og I kan få talt lidt mere om din situation, din motivation og hvilke ønsker du har for dit liv.
Du vil også kunne få vejledning om rusmidler, rusmiddelbrug og afhængighed. 

De rådgivende samtaler kan du bruge til at komme tættere på en beslutning om du skal gå i behandling eller ej. 

Du kan vælge at være anonym under samtalerne. 

Hvis du vælger at gå i behandling

Når du har besluttet dig for, at du gerne vil i behandling er første skridt, at du enten skal til en visitationssamtale hos en behandler, eller at du starter med en lægesamtale. Hvad der kommer først afhænger af, om du har et akut behov for medicinsk behandling, fx i form af afrusning eller substitutions-behandling. Har du ikke et akut behov for lægesamtale, vil du altid kunne komme til at tale med lægen senere i forløbet.

Til visitationssamtalen afdækker du sammen med din kommende behandler hele din situation, og I lægger en foreløbig plan for dit forløb, og udformer sammen den første behandlingsplan. 

Behandlingen består af samtaler med din behandler i et aftalt interval, tilbud om samtale med vores sundhedsfaglige team, herunder lægesamtaler og medicinsk behandling, og tilbud om understøttende behandling i form af NADA (øreakupunktur) og mindfulness. Derudover er du også velkommen i vores værested Vendepunktet, der ligger i Asnæs, og tilbyder socialt samvær og aktiviteter. 

Du kan læse mere om behandlingen under punktet "behandlingens indhold". 

Visuel forløbsbeskrivelse