Klimatilpasning - hjælp der er vand

Du kan opleve udfordringer med vand af forskellige årsager. Her kan du finde information om, kommunens planer for klimatilpasning og hvad du kan og skal gøre i forskellige situationer.

Klimatilpasning

I 2022 vedtog Odsherred Kommune en ny samlet klimaplan, der er udarbejdet som en del af det nationale projekt DK2020. Klimaplanen samtænker vejen mod de overordnede reduktionsmål om klimaneutralitet i 2050, med det overordnede tilpasningsmål om et klimarobust samfund i 2050. Målene skal nås gennem en fælles indsats mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Som noget nyt i klimaplanen er kommunens tilgang til klimatilpasningsområdet blevet helhedsorienteret, og det betyder at hele kommunen er udpeget som klimatilpasningsområde i kommuneplanen. På den måde sikrer vi at klimatilpasning altid indtænkes i ny planlægning. 

I arbejdet med klimatilpasning i Klimaplanen er det valgt at tage udgangspunkt i datagrundlaget og klimascenarier fra den klimatilpasningsplan der blev udarbejdet i 2014. Se links nederst på siden.

I Klimaplanen er der opsat en række målsætninger for arbejdet med klimatilpasning i Odsherred. Tilpasningsmålene skal sikre at:  

  • borgere ikke oplever at klimaforandringerne forværrer deres bolig- og sundhedssituation som den er i 2021 i forhold til klimafaktorerne nedbør, havvand, vandløb og grundvand. 
  • alle borgere får mulighed for at opnå viden og vejledning om klimasikring af deres egen ejendom. 
  • serviceniveauet i kloakerede områder fastholdes, sådan som det er vedtaget i spildevandsplan 2019- 2022. 
  • de implementerede løsninger er langsigtede, kan udbygges og giver merværdi til for eksempel vores byområder og fællesskaber.  

Du kan finde vores nye Klimaplan her.

Du kan finde kortlægning og fremskrivning af vandudfordringer på kortfunktion her: netkort.odsherred.dk/klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsprojekter i Odsherred